Om oss

Det här är Skalarit

Skalarit är ett växande mjukvaruföretag som utvecklar program för drift och underhållning inom energisektorn samt e-handelssajter. 

Vår kompetens & teknologi

Vår tekniska kompetens ligger inom utveckling av webbapplikationer, backendsystem, systemintegration, serverarkitektur samt serverdrift. 

Vårt viktigaste tillgång är kunskapen om våra kunders processer och infrastruktur. Vi jobbar med prototyping och korta återkopplingsloopar. Detta gör att kunden får rätt lösning snabbt och dessutom till en fördelaktig kostnad.

Vi håller hög kompetens inom alla aspekter av systemdrift; exempelvis storage, virtualisering, datahallsdrift och network management. Vi driftar både egenutvecklade system och system från andra leverantörer. I båda fallen med mycket höga krav på hög tillgänglighet.

När det kommer till utveckling har vi ett stor verktygslåda att plocka ur. För klientsystem bygger vi ofta webbapplikationer med PHP och Javascript eller servletbaserade lösningar. För prestandakritiska komponenter använder vi C/C++. Vi har även expertkompetens vad gäller användarupplevelsen och grafisk layout. När mobila lösningar är att föredra utvecklar vi applikationer för detta som integreras med kärnsystemen.

Vi har stor erfarenhet av olika former av integration med tex filexporter, XML, Websphere, Webservices samt diverse proprietära format..

Våra kunder

Våra kunder finns främst inom energisektorn. Vi jobbar långsiktigt och gärna både agilt och iterativt med systemstöd för processutveckling. 

Vår personal

Kärnan i företaget är en kunnig och engagerad personal. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet inom utveckling och drift.

Vårt kontor

Vårt kontor ligger på Vegagatan 22 B i Linnéstaden i centrala Göteborg.