Tjänster

Vi skapar driftstödjande system inom energidistribution

Skalarit är ett konsultbaserat mjukvaruföretag som även tillhandahåller driftsupport för våra lösningar. Våra kunder finns främst inom energidistribution. Vi utvecklar driftstödjande system som:

  • Sammanställer och presenterar aktuellt driftläge för såväl operatörer, myndigheter som allmänhet.
  • Administrerar resurser och driftsärenden
  • Genererar ekonomiskt beslutsstöd
  • Presenterar GIS baserad nätinformation
  • Integrerar med legacysystem

Vi backar upp vårt kärnerbjudande med kringtjänster som projektledning och verksamhetanalys.

Vision

Att skapa nästa generations driftstödjande system för kraftindustrin.

Värdegrund

Starkt kundfokus. Vårt åtagande mot kund är heligt för oss och vi levererar alltid i tid.